Gå vidare till innehåll

USE CODE WS20 AT THE CHECKOUT FOR A 20% DISCOUNT

  Villkor

   

  AVTAL TILL VILLKOR

  Dessa användarvillkor utgör ett juridiskt bindande avtal som ingåtts mellan dig, antingen personligen eller på uppdrag av en enhet ("du") och Tegnorim LLC ("Företag", "vi", "us", eller "vår”), angående din åtkomst till och användning av  https://crystalsharmony.com/ webbplatsen samt eventuella annan medieform, mediekanal, mobilwebbplats eller mobilapplikation relaterad, länkad eller på annat sätt kopplad till dessa (sammantaget "Webbplatsen"). Du samtycker till att genom att gå in på webbplatsen har du läst, förstått och samtyckt till att vara bunden av alla dessa användarvillkor. OM DU INTE ACCEPTERAR ALLA DESSA ANVÄNDARVILLKOR ÄR DU UTTRYCKLIGEN FÖRBJUD ATT ANVÄNDA WEBBPLATSEN OCH DU MÅSTE AVSLUTA ANVÄNDNING OMEDELBART.

   

  Tilläggsvillkor eller dokument som kan publiceras på webbplatsen från tid till annan införlivas härmed uttryckligen häri genom referens. Vi förbehåller oss rätten att, efter eget gottfinnande, göra ändringar eller modifieringar av dessa användarvillkor när som helst och av vilken anledning som helst. Vi kommer att varna dig om eventuella ändringar genom att uppdatera datumet "Senast uppdaterad" i dessa användarvillkor, och du avsäger dig rätten att få specifik meddelande om varje sådan ändring. Det är ditt ansvar att regelbundet granska dessa användarvillkor för att hålla dig informerad om uppdateringar. Du kommer att vara föremål för, och kommer att anses ha blivit medveten om och ha accepterat, ändringarna i eventuella reviderade användarvillkor genom din fortsatta användning av webbplatsen efter det datum som sådana reviderade användarvillkor publicerades.

   

  Informationen som tillhandahålls på webbplatsen är inte avsedd för distribution till eller användning av någon person eller enhet i någon jurisdiktion eller ett land där sådan distribution eller användning skulle strida mot lag eller förordning eller som skulle utsätta oss för något registreringskrav inom sådana jurisdiktion eller land. Följaktligen gör de personer som väljer att komma åt webbplatsen från andra platser det på eget initiativ och är ensamma ansvariga för efterlevnad av lokala lagar, om och i den mån lokala lagar är tillämpliga.

   

   Webbplatsen är inte skräddarsydd för att följa branschspecifika bestämmelser (HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act), Federal Information Security Management Act (FISMA), etc.), så om din interaktion skulle vara föremål för sådana lagar, får du inte använda denna webbplats. Du får inte använda webbplatsen på ett sätt som skulle bryta mot Gramm-Leach-Bliley Act (GLBA).

   

  Webbplatsen är avsedd för användare som är minst 13 år gamla. Alla användare som är minderåriga i den jurisdiktion där de är bosatta (vanligtvis under 18 år) måste ha tillstånd från, och vara direkt övervakade av, sin förälder eller vårdnadshavare för att använda webbplatsen. Om du är minderårig måste du låta din förälder eller vårdnadshavare läsa och godkänna dessa användarvillkor innan du använder webbplatsen.

   

   

  IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

  Om inte annat anges är webbplatsen vår egendom och all källkod, databaser, funktionalitet, mjukvara, webbdesign, ljud, video, text, fotografier och grafik på webbplatsen (sammantaget "innehållet") och varumärken, tjänstemärken och logotyper som finns däri ("märkena") ägs eller kontrolleras av oss eller licensieras till oss och skyddas av upphovsrätts- och varumärkeslagar och olika andra immateriella rättigheter och lagar om illojal konkurrens i USA, internationell upphovsrättslagar och internationella konventioner. Innehållet och märkena tillhandahålls på webbplatsen "i befintligt skick" endast för din information och personliga bruk.Förutom vad som uttryckligen anges i dessa användarvillkor får ingen del av webbplatsen och inget innehåll eller märken kopieras, reproduceras, samlas, återpubliceras, laddas upp, publiceras, visas offentligt, kodas, översättas, överföras, distribueras, säljas, licensieras eller på annat sätt utnyttjas för vilket kommersiellt syfte som helst, utan vårt uttryckliga skriftliga tillstånd

   

  Förutsatt att du är berättigad att använda webbplatsen, beviljas du en begränsad licens att få åtkomst till och använda webbplatsen och att ladda ner eller skriva ut en kopia av någon del av innehållet som du har fått åtkomst till enbart för din personliga, icke-kommersiell användning. Vi förbehåller oss alla rättigheter som inte uttryckligen beviljats ​​dig i och till webbplatsen, innehållet och märkena.

   

   

  ANVÄNDARREPRESENTATIONER

  Genom att använda webbplatsen intygar och garanterar du att: (1) du har rättskapacitet och du samtycker till att följa dessa användarvillkor; (2) du inte är under 13 år ; (3) du inte är minderårig i den jurisdiktion där du bor, eller om du är minderårig har du fått föräldrarnas tillstånd att använda webbplatsen; (4) du kommer inte att komma åt webbplatsen på automatiserade eller icke-mänskliga sätt, vare sig genom en bot, ett skript eller på annat sätt; (5) du kommer inte att använda webbplatsen för något olagligt eller obehörigt ändamål; och (6) din användning av webbplatsen kommer inte att bryta mot någon tillämplig lag eller förordning.

   

  Om du tillhandahåller någon information som är osann, felaktig, inte aktuell eller ofullständig, har vi rätt att stänga av eller avsluta ditt konto och vägra all aktuell eller framtida användning av webbplatsen (eller någon del därav).

   

   

  PRODUKTER

  Vi gör allt vi kan för att så exakt som möjligt visa färger, funktioner, specifikationer och detaljer för de produkter som finns tillgängliga på webbplatsen. Vi garanterar dock inte att färgerna, funktionerna, specifikationerna och detaljerna för produkterna kommer att vara korrekta, kompletta, tillförlitliga, aktuella eller fria från andra fel, och din elektroniska display kanske inte exakt återspeglar de faktiska färgerna och detaljerna i Produkter. Alla produkter är beroende av tillgänglighet och vi kan inte garantera att varor finns i lager. Vi förbehåller oss rätten att avbryta alla produkter när som helst av vilken anledning som helst. Priserna för alla produkter kan ändras.

   

   

  KÖP OCH BETALNING

  Vi accepterar följande betalningssätt:

   

  -  Visa

  -  Mastercard

  -  American Express

  - PayPal

   

  Du samtycker till att tillhandahålla aktuell, fullständig och korrekt köp- och kontoinformation för alla köp som görs via webbplatsen. Du samtycker vidare till att omedelbart uppdatera konto- och betalningsinformation, inklusive e-postadress, betalningsmetod och betalkorts utgångsdatum, så att vi kan slutföra dina transaktioner och kontakta dig vid behov. Omsättningsskatt kommer att läggas till priset på köpen som vi bedömer kräva. Vi kan ändra priser när som helst. Alla betalningar ska vara i U.S.A. dollar.

   

  Du samtycker till att betala alla avgifter till de priser som då gäller för dina köp och eventuella tillämpliga fraktavgifter, och du ger oss tillstånd att debitera din valda betalningsleverantör för sådana belopp när du gör din beställning. Vi förbehåller oss rätten att korrigera eventuella fel eller misstag i prissättningen, även om vi redan har begärt eller tagit emot betalning.

   

  Vi förbehåller oss rätten att neka alla beställningar som görs via webbplatsen. Vi kan, efter eget gottfinnande, begränsa eller annullera köpta kvantiteter per person, per hushåll eller per beställning. Dessa begränsningar kan inkludera beställningar som görs av eller under samma kundkonto, samma betalningsmetod och/eller beställningar som använder samma fakturerings- eller leveransadress. Vi förbehåller oss rätten att begränsa eller förbjuda beställningar som, enligt vår egen bedömning, tycks läggas av återförsäljare, återförsäljare eller distributörer.

   

   

  RETURNERINGSPOLICY

  Läs igenom vår Returpolicy som publicerats på webbplatsen innan du gör några köp

   

  FÖRBJUDNA AKTIVITETER

  Du får inte komma åt eller använda webbplatsen för något annat ändamål än det för vilket vi gör webbplatsen tillgänglig. Webbplatsen får inte användas i samband med några kommersiella ansträngningar förutom de som är specifikt godkända eller godkända av oss.

   

  Som användare av webbplatsen samtycker du till att inte:

  1. 1. Hämta systematiskt data eller annat innehåll från webbplatsen för att skapa eller kompilera, direkt eller indirekt, en samling, kompilering, databas eller katalog utan skriftligt tillstånd från oss.
  2. 2. Utför otillåten användning av webbplatsen, inklusive att samla in användarnamn och/eller e-postadresser till användare på elektroniska eller andra sätt i syfte att skicka oönskad e-post, eller skapa användarkonton på automatiserade sätt eller under falska anspråk.
  3. 3. Använd en inköpsagent eller inköpsagent för att göra inköp på webbplatsen.
  4. 4. Använd webbplatsen för att annonsera eller erbjuda att sälja varor och tjänster.
  5. 5. Kringgå, inaktivera eller på annat sätt stör säkerhetsrelaterade funktioner på webbplatsen, inklusive funktioner som förhindrar eller begränsar användningen eller kopieringen av innehåll eller upprätthåller begränsningar för användningen av webbplatsen och/eller innehållet däri.
  6. 6. Deltag i otillåten inramning av eller länkning till webbplatsen.
  7. 7. Lura, lura eller vilseleda oss och andra användare, särskilt i alla försök att lära sig känslig kontoinformation som användarlösenord.
  8. 8. Använda våra supporttjänster på ett felaktigt sätt eller skicka in falska rapporter om missbruk eller tjänstefel.
  9. 9. Delta i all automatiserad användning av systemet, som att använda skript för att skicka kommentarer eller meddelanden, eller använda någon datautvinning, robotar eller liknande verktyg för datainsamling och utvinning.
  10. 10. Störa, störa eller skapa en otillbörlig börda på webbplatsen eller nätverken eller tjänsterna som är anslutna till webbplatsen.
  11. 11. Försök att imitera en annan användare eller person eller använda en annan användares användarnamn.
  12. 12. Använd all information som erhållits från webbplatsen för att trakassera, missbruka eller skada en annan person.
  13. 13. Använd webbplatsen som en del av alla försök att konkurrera med oss ​​eller på annat sätt använda webbplatsen och/eller innehållet för någon intäktsgenererande verksamhet eller kommersiellt företag.
  14. 14. Dechiffrera, dekompilera, demontera eller bakåtkonstruera någon av programvaran som utgör eller på något sätt utgör en del av webbplatsen.
  15. 15. Försök att kringgå alla åtgärder på webbplatsen utformade för att förhindra eller begränsa åtkomst till webbplatsen, eller någon del av webbplatsen.
  16. 16. Trakassera, irritera, skrämma eller hota någon av våra anställda eller agenter som är engagerade i att tillhandahålla någon del av webbplatsen till dig.
  17. 17. Ta bort meddelandet om upphovsrätt eller annan äganderätt från innehållet.
  18. 18. Kopiera eller anpassa webbplatsens programvara, inklusive men inte begränsat till Flash, PHP, HTML, JavaScript eller annan kod.
  19. 19. Sälj eller överför på annat sätt din profil.
  20. 20.Ladda upp eller överför (eller försök att ladda upp eller överföra) virus, trojanska hästar eller annat material, inklusive överdriven användning av versaler och spam (kontinuerlig postning av upprepad text), som stör alla partens oavbrutna användning och åtnjutande av webbplatsen eller modifierar, försämrar, stör, ändrar eller stör användningen, funktionerna, funktionerna, driften eller underhållet av webbplatsen
  21. 21. Ladda upp eller överför (eller försök att ladda upp eller överföra) allt material som fungerar som en passiv eller aktiv informationsinsamling eller överföringsmekanism, inklusive utan begränsning, tydliga grafikutbytesformat ("gifs"), 1×1 pixlar, webbuggar, cookies eller andra liknande enheter (kallas ibland för "spionprogram" eller "passiva insamlingsmekanismer" eller "pcms").
  22. 22. Utom om det kan vara resultatet av standardanvändning av sökmotorer eller webbläsare, använd, lansera, utveckla eller distribuera alla automatiserade system, inklusive utan begränsning, spindel, robot, fuskverktyg, skrapa, eller offline-läsare som kommer åt webbplatsen, eller använder eller startar något obehörigt skript eller annan programvara.
  23. 23. Förakta, smutsa ner eller på annat sätt skada oss och/eller webbplatsen enligt vår åsikt.
  24. 24. Använd webbplatsen på ett sätt som inte är förenligt med tillämpliga lagar eller förordningar.

   

   

  ANVÄNDARGENERERADE BIDRAG

  Webbplatsen erbjuder inte användare att skicka eller lägga upp innehåll. Vi kan ge dig möjlighet att skapa, skicka, posta, visa, överföra, framföra, publicera, distribuera eller sända innehåll och material till oss eller på webbplatsen, inklusive men inte begränsat till text, skrifter, video, ljud, fotografier , grafik, kommentarer, förslag eller personlig information eller annat material (sammantaget "Bidrag"). Bidrag kan vara synliga för andra användare av webbplatsen och via tredje parts webbplatser. Som sådan kan alla bidrag du överför behandlas i enlighet med webbplatsens sekretesspolicy. När du skapar eller gör några bidrag tillgängliga, representerar och garanterar du därmed att:

   

  1.  Skapandet, distributionen, överföringen, offentlig visning eller framförande och åtkomst, nedladdning eller kopiering av dina Bidrag gör inte och kommer inte att göra intrång i äganderätten, inklusive men inte begränsat till upphovsrätten, patentet, varumärke, affärshemlighet eller moraliska rättigheter som tillhör tredje part.
   2. Du är skaparen och ägaren av eller har de nödvändiga licenserna, rättigheterna, samtyckena, utgåvorna och tillstånden att använda och tillåta oss, webbplatsen och andra användare av webbplatsen att använda dina bidrag på något sätt som webbplatsen och dessa avser. Användarvillkor.
   3. Du har skriftligt samtycke, frigivning och/eller tillåtelse från varje identifierbar individuell person i dina Bidrag att använda namnet eller bilden av varje sådan identifierbar individuell person för att möjliggöra inkludering och användning av dina Bidrag på något sätt som övervägs av Webbplatsen och dessa användarvillkor.
   4. Dina bidrag är inte falska, felaktiga eller vilseledande.
   5. Dina bidrag är inte oönskad eller obehörig reklam, reklammaterial, pyramidspel, kedjebrev, spam, massutskick eller andra former av uppmaning.
   6. Dina bidrag är inte obscena, oförskämda, smutsiga, smutsiga, våldsamma, trakasserande, ärekränkande, förtalande eller på annat sätt stötande (enligt beslut av oss).
   7. Dina bidrag hånar inte, hånar, nedvärderar, skrämmer eller missbrukar någon.
   8. Dina bidrag används inte för att trakassera eller hota (i den juridiska meningen av dessa termer) någon annan person och för att främja våld mot en specifik person eller klass av människor.
   9. Dina bidrag bryter inte mot någon tillämplig lag, förordning eller regel.
   10.Dina bidrag bryter inte mot tredje parts integritet eller publicitetsrättigheter
   11. Dina bidrag innehåller inget material som begär personlig information från någon under 18 år eller utnyttjar personer under 18 år på ett sexuellt eller våldsamt sätt.
   12. Dina bidrag bryter inte mot någon tillämplig lag angående barnpornografi, eller på annat sätt avsedda att skydda minderårigas hälsa eller välbefinnande;
   13. Dina bidrag inkluderar inga stötande kommentarer som är kopplade till ras, nationellt ursprung, kön, sexuella preferenser eller fysiska handikapp.
   14. Dina bidrag bryter inte på annat sätt mot, eller länkar till material som bryter mot, någon bestämmelse i dessa användarvillkor eller någon tillämplig lag eller förordning.

   

  All användning av webbplatsen eller marknadsplatsens erbjudanden i strid med det föregående bryter mot dessa användarvillkor och kan bland annat leda till uppsägning eller avstängning av dina rättigheter att använda webbplatsen och marknadsplatserbjudandena.

   

   

  BIDRAGSLICENS

  Du och webbplatsen samtycker till att vi får komma åt, lagra, bearbeta och använda all information och personlig information som du tillhandahåller enligt villkoren i integritetspolicyn och dina val (inklusive inställningar).

   

  Genom att skicka in förslag eller annan feedback om webbplatsen samtycker du till att vi kan använda och dela sådan feedback för alla ändamål utan ersättning till dig.

   

  Vi hävdar inget ägande över dina bidrag. Du behåller full äganderätt till alla dina bidrag och eventuella immateriella rättigheter eller andra äganderätter som är associerade med dina bidrag. Vi är inte ansvariga för några uttalanden eller representationer i dina bidrag från dig i något område på webbplatsen. Du är ensam ansvarig för dina bidrag till webbplatsen och du samtycker uttryckligen till att befria oss från allt ansvar och att avstå från alla rättsliga åtgärder mot oss angående dina bidrag.

   

   

  RIKTLINJER FÖR RECENSIONER

  Vi kan ge dig områden på webbplatsen för att lämna recensioner eller betyg. När du publicerar en recension måste du uppfylla följande kriterier: (1) du bör ha förstahandserfarenhet av den person/enhet som granskas; (2) dina recensioner får inte innehålla stötande svordomar eller kränkande, rasistiskt, stötande eller hatspråk; (3) dina recensioner bör inte innehålla diskriminerande referenser baserat på religion, ras, kön, nationellt ursprung, ålder, civilstånd, sexuell läggning eller funktionshinder; (4) dina recensioner bör inte innehålla referenser till olaglig aktivitet; (5) du bör inte vara ansluten till konkurrenter om du publicerar negativa recensioner; (6) du bör inte dra några slutsatser om uppförandets laglighet; (7) du får inte publicera några falska eller vilseledande påståenden; och (8) du får inte organisera en kampanj som uppmuntrar andra att skriva recensioner, vare sig de är positiva eller negativa.

   

  Vi kan acceptera, avvisa eller ta bort recensioner efter eget gottfinnande. Vi har absolut ingen skyldighet att granska recensioner eller att radera recensioner, även om någon anser att recensioner är stötande eller felaktiga. Recensioner stöds inte av oss och representerar inte nödvändigtvis våra åsikter eller åsikter från någon av våra affiliates eller partners. Vi tar inte på oss ansvar för någon granskning eller för några anspråk, skulder eller förluster som härrör från någon granskning. Genom att publicera en recension ger du oss härmed en evig, icke-exklusiv, världsomspännande, royaltyfri, fullt betald, överlåtbar och underlicenserbar rättighet och licens att reproducera, modifiera, översätta, överföra på alla sätt, visa, utföra, och/eller distribuera allt innehåll som rör recensioner.

   

   

  INLÄMNINGAR

  Du erkänner och samtycker till att alla frågor, kommentarer, förslag, idéer, feedback eller annan information om webbplatsen eller marknadsplatserbjudandena ("bidrag") som du tillhandahåller oss är icke-konfidentiella och kommer att bli vår enda egendom. ska äga exklusiva rättigheter, inklusive alla immateriella rättigheter, och ska ha rätt till obegränsad användning och spridning av dessa bidrag för alla lagliga ändamål, kommersiella eller andra, utan bekräftelse eller kompensation till dig. Du avsäger dig härmed alla moraliska rättigheter till sådana bidrag, och du garanterar härmed att alla sådana inlägg är original hos dig eller att du har rätt att skicka in sådana inlägg. Du samtycker till att det inte ska finnas någon regress mot oss för påstådda eller faktiska intrång eller förskingring av någon äganderätt i dina Bidrag.

   

   

  HANTERING AV WEBBPLATSEN

  Vi förbehåller oss rätten, men inte skyldigheten, att: (1) övervaka webbplatsen för brott mot dessa användarvillkor; (2) vidta lämpliga rättsliga åtgärder mot någon som, efter eget gottfinnande, bryter mot lagen eller dessa användarvillkor, inklusive utan begränsning, rapportering av en sådan användare till brottsbekämpande myndigheter; (3) efter eget gottfinnande och utan begränsning, vägra, begränsa åtkomst till, begränsa tillgängligheten till eller inaktivera (i den utsträckning det är tekniskt möjligt) något av dina bidrag eller någon del därav; (4) att efter eget gottfinnande och utan begränsning, meddelande eller ansvar ta bort från webbplatsen eller på annat sätt inaktivera alla filer och innehåll som är överdrivet stora eller på något sätt betungande för våra system; och (5) på annat sätt hantera webbplatsen på ett sätt som är utformat för att skydda våra rättigheter och egendom och för att underlätta en korrekt funktion av webbplatsen och marknadsplatserbjudandena.

   

   

  SEGRITETSPOLICY

  Vi bryr oss om datasekretess och säkerhet. Genom att använda webbplatsen eller marknadsplatserbjudandena samtycker du till att vara bunden av vår integritetspolicy som finns publicerad på webbplatsen, som är inkorporerad i dessa användarvillkor. Observera att webbplatsen och marknadsplatserbjudandena finns i __________. Om du får tillgång till webbplatsen eller marknadsplatserbjudandena från någon annan region i världen med lagar eller andra krav som styr insamling, användning eller avslöjande av personuppgifter som skiljer sig från tillämpliga lagar i __________, då genom din fortsatta användning av webbplatsen överför du dina uppgifter till __________ och du samtycker uttryckligen till att dina data överförs till och behandlas i __________. Vidare accepterar vi inte medvetet, begär eller ber om information från barn eller marknadsför medvetet till barn. Därför, i enlighet med U.S. Children's Online Privacy Protection Act, om vi får verklig kunskap om att någon under 13 år har lämnat personlig information till oss utan erforderligt och verifierbart medgivande från föräldrarna, kommer vi att radera den informationen från webbplatsen så snabbt som är någorlunda praktiskt.

   

   

  VILLKOR OCH UPPSÄGNING

  Dessa användarvillkor ska förbli i full kraft och verkan medan du använder webbplatsen. UTAN ATT BEGRÄNSA NÅGON ANDRA BESTÄMMELSE I DESSA ANVÄNDARVILLKOR, FÖRBEHÅLLER VI VI RÄTTEN ATT, EFTER VÅRT ENDA GODKÄNNANDE OCH UTAN MEDDELANDE ELLER ANSVAR, NEKA TILLGÅNG TILL OCH ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN OCH MARKNADSPLATSEN ERBJUDANDEN (INKLUSIVE ETT ANNONS), AV NÅGON ANLEDNING ELLER AV INGEN ANLEDNING, INKLUSIVE UTAN BEGRÄNSNING FÖR BROTT MOT NÅGON REPRESENTATION, GARANTI ELLER FÖRBUND I DESSA ANVÄNDARVILLKOR ELLER NÅGON TILLÄMPLIG LAG ELLER FÖRESKRIVNING. VI KAN AVSLUTA DIN ANVÄNDNING ELLER DELTAGANDE I WEBBPLATSENS OCH MARKNADSPLATSENS ERBJUDANDEN ELLER TA BORT ALLT INNEHÅLL ELLER INFORMATION SOM DU LASTAT NÄR SOM HELST, UTAN VARNING, EFTER VÅRT ENDA GODKÄNNANDE.

   

  Om vi ​​avslutar eller stänger av ditt konto av någon anledning, är du förbjuden att registrera och skapa ett nytt konto under ditt namn, ett falskt eller lånat namn, eller namnet på någon tredje part, även om du kan agera på uppdrag från tredje part Förutom att avsluta eller stänga av ditt konto, förbehåller vi oss rätten att vidta lämpliga rättsliga åtgärder, inklusive men inte begränsat till att eftersträva civilrättslig, straffrättslig och föreläggande rättelse.

   

   

  ÄNDRINGAR OCH AVBROTT

  Vi förbehåller oss rätten att ändra, modifiera eller ta bort innehållet på webbplatsen när som helst eller av någon anledning efter eget gottfinnande utan föregående meddelande. Vi har dock ingen skyldighet att uppdatera någon information på vår webbplats. Vi förbehåller oss också rätten att när som helst ändra eller avbryta hela eller delar av marknadsplatserbjudandena utan förvarning. Vi kommer inte att hållas ansvariga gentemot dig eller någon tredje part för någon ändring, prisändring, avstängning eller upphörande av webbplatsen eller marknadsplatserbjudandena.

   

  Vi kan inte garantera att webbplatsen och marknadsplatserbjudandena alltid är tillgängliga. Vi kan uppleva hårdvara, mjukvara eller andra problem eller behöva utföra underhåll relaterat till webbplatsen, vilket kan resultera i avbrott, förseningar eller fel. Vi förbehåller oss rätten att ändra, revidera, uppdatera, avbryta, avbryta eller på annat sätt modifiera webbplatsen eller marknadsplatserbjudandena när som helst eller av vilken anledning som helst utan att meddela dig. Du samtycker till att vi inte har något som helst ansvar för någon förlust, skada eller olägenhet som orsakats av din oförmåga att komma åt eller använda webbplatsen eller marknadsplatserbjudandena under någon driftstopp eller avbrytande av webbplatsen eller marknadsplatserbjudandena. Ingenting i dessa användarvillkor kommer att tolkas för att förplikta oss att underhålla och stödja webbplatsen eller marknadsplatserbjudandena eller att tillhandahålla några korrigeringar, uppdateringar eller utgåvor i samband därmed.

   

   

  GÄLLANDE LAG

  Dessa användarvillkor och din användning av webbplatsen och marknadsplatserbjudandena regleras av och tolkas i enlighet med lagarna i staten Delaware  tillämpliga på avtal som slutits och som helt och hållet ska utföras inom staten Delaware, utan hänsyn till dess lagkonfliktprinciper.

   

  TVISTLÖSNING

   

  Informella förhandlingar

  För att påskynda lösningen och kontrollera kostnaderna för eventuella tvister, kontroverser eller anspråk relaterade till dessa Användarvillkor (varje "Tvist" och tillsammans "Tvisterna") som antingen du eller oss (individuellt, en "Part") och tillsammans, "Parterna"), är parterna överens om att först försöka förhandla fram en tvist (förutom de tvister som uttryckligen anges nedan) informellt under minst trettio (30) dagar innan de inleds skiljedom. Sådana informella förhandlingar inleds efter skriftligt meddelande från en part till den andra parten.

   

  Bindande skiljedom

  Om parterna inte kan lösa en tvist genom informella förhandlingar, kommer tvisten (förutom de tvister som uttryckligen exkluderas nedan) att slutgiltigt och exklusivt lösas genom bindande skiljedom. DU FÖRSTÅR ​​ATT DU UTAN DENNA BESTÄMMELSE SKULLE HA RÄTT ATT STÄMMA I DOMSTOLEN OCH HA EN JURYPROV. Skiljeförfarandet ska inledas och genomföras enligt de kommersiella skiljedomsreglerna för American Arbitration Association ("AAA") och, i förekommande fall, AAA:s tilläggsförfaranden för konsumentrelaterade tvister ("AAA Consumer Rules"), som båda finns tillgängliga på AAA-webbplats www.adr.org. Dina skiljedomsarvoden och din andel av skiljedomarens ersättning ska styras av AAA Consumer Rules och, där så är lämpligt, begränsas av AAA Consumer Rules. Om sådana kostnader av skiljemannen bedöms vara orimliga, kommer vi att betala alla skiljedomsarvoden och utgifter Skilingsförfarandet kan genomföras personligen, genom inlämnande av dokument, per telefon eller uppkopplad. Skiljemannen kommer att fatta ett skriftligt beslut, men behöver inte lämna en motivering om inte någon av parterna begär det. Skiljemannen måste följa tillämplig lag, och varje dom kan ifrågasättas om skiljemannen inte gör det. Om inte annat krävs enligt tillämpliga AAA-regler eller tillämplig lag, kommer skiljeförfarandet att äga rum  __________. Såvida inte annat anges häri, kan parterna föra en rättsprocess i domstol för att tvinga fram skiljeförfarande, vilandeförklara förfaranden i avvaktan på skiljeförfarande eller för att bekräfta, modifiera, frånträda eller fälla dom över den skiljedom som skiljemannen har gett.

   

  Om en tvist av någon anledning fortsätter i domstol snarare än skiljedom, ska tvisten inledas eller åtalas i delstats- och federala domstolar lokaliserade i __________, och parterna samtycker härmed till och avstår från alla försvar av bristande personlig jurisdiktion och forum non conveniens med avseende på plats och jurisdiktion i sådana statliga och federala domstolar. Tillämpning av FN:s konvention om avtal om internationella försäljningar av varor och Uniform Computer Information Transaction Act (UCITA) är undantagna från dessa användarvillkor.

   

  Om denna bestämmelse befinns vara olaglig eller omöjlig att verkställa, kommer ingen av parterna att välja att medla någon tvist som faller inom den del av denna bestämmelse som anses vara olaglig eller omöjlig att verkställa och en sådan tvist ska avgöras av en domstol med behörig jurisdiktion inom domstolar listade för jurisdiktion ovan, och parterna är överens om att underkasta sig den domstolens personliga jurisdiktion.

   

  Begränsning

  Parterna är överens om att varje skiljedomsförfarande ska begränsas till tvisten mellan parterna individuellt. I den utsträckning som lagen tillåter, (a) får ingen skiljedom förenas med något annat förfarande; (b) det finns ingen rättighet eller auktoritet för att någon tvist ska avgöras på basis av grupptalan eller att använda grupptalan; och (c) det finns ingen rättighet eller auktoritet för någon tvist att väckas i en påstådd representantskap på uppdrag av allmänheten eller någon annan person.

   

  Undantag från informella förhandlingar och skiljeförfarande

  Parterna är överens om att följande tvister inte omfattas av ovanstående bestämmelser angående informella förhandlingar som är bindande skiljeförfarande: (a) alla tvister som syftar till att genomdriva eller skydda, eller rör giltigheten av, någon av en parts immateriella rättigheter; (b) någon tvist relaterad till, eller som härrör från, anklagelser om stöld, piratkopiering, intrång i privatlivet eller otillåten användning; och (c) alla anspråk på föreläggande. Om denna bestämmelse visar sig vara olaglig eller omöjlig att verkställa, kommer ingen av parterna att välja att medla någon tvist som faller inom den del av denna bestämmelse som befinns vara olaglig eller omöjlig att verkställa och en sådan tvist ska avgöras av en domstol med behörig jurisdiktion inom de domstolar som är listade för jurisdiktion ovan, och parterna är överens om att underkasta sig den domstolens personliga jurisdiktion.

   

   

  KORREKTIONER

  Det kan finnas information på webbplatsen som innehåller typografiska fel, felaktigheter eller utelämnanden som kan relatera till marknadsplatserbjudandena, inklusive beskrivningar, priser, tillgänglighet och diverse annan information. Vi förbehåller oss rätten att korrigera eventuella fel, felaktigheter eller utelämnanden och att ändra eller uppdatera informationen på webbplatsen när som helst utan föregående meddelande.

   

   

  DISCLAIMER

  WEBBPLATSEN TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT SKICK OCH SOM ÄR TILLGÄNGLIG. DU GODKÄNNER ATT DIN ANVÄNDNING AV WEBBPLATSENS TJÄNSTER KOMMER PÅ DIN EGEN RISK.I FULLSTÄNDIG UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS AV LAGEN, FRÅSÄGER VI ALLA GARANTIER, UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, I SAMBAND MED WEBBPLATSEN OCH DIN ANVÄNDNING AV DESSA, INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER FÖR SÄLJARE, PARTICULERING FÖR SÄLJARE INGA GARANTIER ELLER UTSÄTTNINGAR OM RIKTIGHETEN ELLER FULLSTÄNDIGHETEN AV WEBBPLATSENS INNEHÅLL ELLER INNEHÅLLET PÅ NÅGRA WEBBPLATSER SOM LÄNKS TILL DENNA WEBBPLATS OCH VI ANSVARAR INGET ANSVAR ELLER ANSVAR FÖR NÅGOT (1) FEL, ELLER FEL, 2, OCH 2. PERSONSKADA ELLER EGENDOMSSKADA AV NÅGOT ART, RESULTAT FRÅN DIN ÅTKOMST TILL OCH ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN, (3) EVENTUELL OETORISERAD ÅTKOMST TILL ELLER ANVÄNDNING AV VÅRA SÄKRA SERVRAR OCH/ELLER NÅGON OCH PERSONLIG OCH PERSONLIG OCH PERSONLIG LAGRING. , (4) NÅGOT AVBROTT ELLER AVBROTT AV SÄNDNING TILL ELLER FRÅN WEBBPLATSEN, (5) NÅGRA BUGGAR, VIRUS, TROJANSKA HÄSTAR ELLER LIKNANDE SOM KAN ÖVERFÖRAS TILL ELLER GENOM WEBBPLATSEN AV NÅGON TREDJE PART (6) OCH/ELLEREVENTUELLA FEL ELLER UNDERLÅTEN I NÅGOT INNEHÅLL OCH MATERIAL ELLER FÖR NÅGON FÖRLUST ELLER SKADA AV NÅGOT SLAG SOM RESULTAT AV ANVÄNDNING AV NÅGOT INNEHÅLL UPPLAGT, ÖVERFÖRT ELLER ANNAT GJORT TILLGÄNGLIGT VIA WEBBPLATSEN. VI GARANTERAR, GÄLLER, GARANTERAR ELLER TAGAR SIG ANSVAR FÖR NÅGON PRODUKT ELLER TJÄNST SOM ANNONSERAS ELLER ERBJUDS AV TREDJE PART VIA WEBBPLATSEN, NÅGON HYPERLÄNKAD WEBBPLATS, ELLER NÅGON WEBBPLATS I EN ANNON ELLER MOBIL ANNON. VAR EN PART TILL ELLER PÅ NÅGOT SÄTT ANSVARIG FÖR ÖVERVAKNING AV ALLA TRANSAKTIONER MELLAN DIG OCH TREDJEPARTSLEVERANTÖRER AV PRODUKTER ELLER TJÄNSTER. SOM VID KÖP AV EN PRODUKT ELLER TJÄNST I NÅGOT MEDEL ELLER I NÅGON MILJÖ BÖR DU ANVÄNDA DITT BÄSTA DOM OCH IAKTA FÖRSIKTIGHET DÄR LÄMPLIGT.

   

   

  ANSVARSBEGRÄNSNINGAR

  UNDER INGEN OMSTÄNDIGHET KOMMER VI ELLER VÅRA DIREKTÖRER, ANSTÄLLDA ELLER AGENTER ANSVARIGA MOT DIG ELLER NÅGON TREDJE PART FÖR NÅGON DIREKTA, INDIREKTA, FÖLJANDE, EXEMPLARISKA, OAVSIKTLIGA, SÄRSKILDA, ELLER SÄRSKILDA FÖRDELAR INTÄKTER, FÖRLUST AV DATA ELLER ANDRA SKADOR SOM UPPSTÅR FRÅN DIN ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN, ÄVEN OM VI HAR BLI UNDERRÅTT OM MÖJLIGHETEN FÖR SÅDANA SKADA. METAT DET INTE STÅR IGEN HÄR VÅRT ANSVAR MOT DIG FÖR NÅGOT OAVSETT ORSAK OCH OAVSETT FORMEN AV ÅTGÄRDEN, KOMMER ALLTID ATT BEGRÄNSAS TILL DET BELOPP SOM BETALATS, OM NÅGRA, AV DU TILL OSS. VISSA LAGAR I USA OCH INTERNATIONELLA LAGAR TILLÅTER INTE BEGRÄNSNINGAR AV UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER ELLER UNDANTAG ELLER BEGRÄNSNING AV VISSA SKADOR. OM DESSA LAGAR GÄLLER PÅ DIG, KANSKAN NÅGRA ELLER ALLA AV ANSVARSFRISKRIVNINGAR ELLER BEGRÄNSNINGAR INTE GÄLLA PÅ DIG, OCH DU KAN HA YTTERLIGARE RÄTTIGHETER.

   

   

  SKADERESKRIVNING

  Du samtycker till att försvara, gottgöra och hålla oss oskadliga, inklusive våra dotterbolag, dotterbolag och alla våra respektive tjänstemän, agenter, partners och anställda, från och mot förlust, skada, ansvar, anspråk eller krav, inklusive rimliga advokatarvoden och utgifter, gjorda av tredje part på grund av eller till följd av: (1) användning av webbplatsen; (2) brott mot dessa användarvillkor; (3) eventuella brott mot dina utfästelser och garantier som anges i dessa användarvillkor; (4) din kränkning av en tredje parts rättigheter, inklusive men inte begränsat till immateriella rättigheter; eller (5) någon uppenbar skadlig handling mot någon annan användare av webbplatsen som du anslutit till via webbplatsen. Trots det föregående förbehåller vi oss rätten att, på din bekostnad, överta det exklusiva försvaret och kontrollen av alla frågor för vilka du är skyldig att gottgöra oss, och du samtycker till att samarbeta, på din bekostnad, med vårt försvar av sådana anspråk. Vi kommer att vidta rimliga ansträngningar för att meddela dig om sådana anspråk, åtgärder eller förfaranden som är föremål för denna gottgörelse när vi blir medvetna om det.

   

   

  ANVÄNDARDATA

  Vi kommer att upprätthålla vissa data som du överför till webbplatsen i syfte att hantera webbplatsens prestanda, såväl som data relaterade till din användning av webbplatsen Även om vi utför regelbundna rutinmässiga säkerhetskopieringar av data, är du ensam ansvarig för all data som du överför eller som hänför sig till någon aktivitet du har utfört med hjälp av webbplatsen. Du samtycker till att vi inte ska ha något ansvar gentemot dig för någon förlust eller korruption av sådan data, och du avsäger dig härmed all rätt att vidta åtgärder mot oss som härrör från sådan förlust eller korruption av sådan data.

   

   

  ELEKTRONISKA KOMMUNIKATIONER, TRANSAKTIONER OCH SIGNATER

  Att besöka webbplatsen, skicka e-post till oss och fylla i onlineformulär utgör elektronisk kommunikation. Du samtycker till att ta emot elektronisk kommunikation och du samtycker till att alla avtal, meddelanden, avslöjanden och annan kommunikation som vi tillhandahåller dig elektroniskt, via e-post och på webbplatsen, uppfyller alla juridiska krav på att sådan kommunikation ska vara skriftlig. DU GODKÄNNER HÄRMED ANVÄNDNING AV ELEKTRONISKA SIGNATER, KONTRAKTER, BESTÄLLNINGAR OCH ANDRA REKORD, OCH TILL ELEKTRONISK LEVERANS AV MEDDELANDEN, POLICIER OCH REGISTRERING AV TRANSAKTIONER SOM INITIERAS ELLER SLUTFÖRS AV OSS ELLER VIA WEBBPLATSENS. Du avsäger dig härmed alla rättigheter eller krav enligt lagar, förordningar, regler, förordningar eller andra lagar i någon jurisdiktion som kräver en originalsignatur eller leverans eller lagring av icke-elektroniska register, eller till betalningar eller beviljande av krediter på något annat sätt än elektroniska medel.

   

   

  KALIFORNIEN ANVÄNDARE OCH INNEHÅLLARE

  Om ett klagomål hos oss inte löses på ett tillfredsställande sätt kan du skriftligen kontakta Complaint Assistance Unit vid Division of Consumer Services vid California Department of Consumer Affairs på 1625 North Market Blvd., Suite N 112, Sacramento, Kalifornien 95834 eller per telefon på (800) 952-5210 eller (916) 445-1254.

   

  ÖVRIGT

  Dessa användarvillkor och eventuella policyer eller driftregler som publicerats av oss på webbplatsen eller med avseende på webbplatsen utgör hela avtalet och förståelsen mellan dig och oss. Vår underlåtenhet att utöva eller upprätthålla någon rättighet eller bestämmelse i dessa användarvillkor ska inte fungera som ett avstående från sådan rättighet eller bestämmelse. Dessa användarvillkor gäller i den utsträckning som är tillåten enligt lag. Vi kan överlåta någon eller alla av våra rättigheter och skyldigheter till andra när som helst. Vi ska inte vara ansvariga eller ansvariga för någon förlust, skada, försening eller underlåtenhet att agera som orsakats av någon orsak utanför vår rimliga kontroll. Om någon bestämmelse eller del av en bestämmelse i dessa användarvillkor fastställs vara olaglig, ogiltig eller omöjlig att verkställa, anses den bestämmelsen eller en del av bestämmelsen skiljas från dessa användarvillkor och påverkar inte giltigheten och verkställbarheten av eventuella återstående bestämmelser. Det finns inget joint venture, partnerskap, anställning eller agenturförhållande skapat mellan dig och oss som ett resultat av dessa användarvillkor eller användning av webbplatsen. Du samtycker till att dessa användarvillkor inte kommer att tolkas mot oss på grund av att du har utarbetat dem. Du avsäger dig härmed alla försvar du kan ha baserat på den elektroniska formen av dessa Användarvillkor och avsaknaden av undertecknande av parterna för att verkställa dessa Användarvillkor.

   

   

  KONTAKTA OSS

  För att lösa ett klagomål angående webbplatsen eller för att få ytterligare information om användningen av webbplatsen, vänligen kontakta oss på:

  .

  From our Instagram

  HANDMADE ARTWORK

  FREE SHIPPING ON ORDERS OVER 50 USD+

  MORE THAN 40000 SATISFIED CUSTOMERS

  MONEY BACK GUARANTEE